Gizlilik Sözleşmesi

 

HİZMET SÖZLEŞMESİ

MADDE 1. TARAFLAR 

Bir taraftan Aydınevler Mh.Hasan Ali Yücel Cd. Kocabey Kasapoğlu İş Merkezi No:7 Kat:2/10 Manavgat/ANTALYA adresinde bulunan WEBRES ONLINE TURİZM TİCARET LDT. ŞTİ.  (kısaca ACENTA olarak anılacaktır) ile diğer taraftan, rezervasyon sahibi(Kısaca Müşteri olarak anılacaktır) elektronik ortamda anlaşmaya varmışlardır.


 

MADDE 2. KONU 
İşbu sözleşmenin konusu, ACENTE'nin TÜKETİCİ'ye www.webresonline.com internet sitesinden elektronik ortamda satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve ifası ile ilgili olarak 4077 Sayılı TÜKETİCİ'nin Korunması Hakkında Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

MADDE 3. GENEL HÜKÜMLER
3.1. TÜKETİCİ, sözleşme konusu ürünün hizmetin nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile ifaya ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 
3.2. ACENTE, sözleşme konusu hizmetin ayıplı olması nedeniyle TÜKETİCİ'ye karşı sorumludur. 
3.3. Hizmetin ifasından sonra TÜKETİCİ'ye ait kredi kartının ACENTE'nin kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini ACENTE'ye ödememesi halinde TÜKETİCİ, hizmet bedelinden ve doğan zararlardan sorumludur.

 


MADDE 4.ÖDEMELER
4.1. Kayıt anında rezervasyon bedelinin %100'ünü peşin veya kredi kartı ile alınır. 


MADDE 5. UYGULAMA
5.1. Müşteri yukarıda belirtilen tarihler arasında konaklama yapacaktır. Müşteri konaklama süresini uzatmak isterse, talebini ve ödemesini yaptıktan sonra konaklama süresi uzatılabilir. 

5.2. Başka türlü belirtilmedikçe, kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvanın tesislere sokulması yasaktır. 

5.3. Müşterinin tesislerdeki konaklama esnasında meydana gelebilecek her türlü hırsızlık, kayıp ve hasarından ACENTA sorumlu değildir. 

5.4. Müşterinin otele giriş saati 14.00 den sonradır. Otelden çıkışı en son saat 12.00 dır. 
 

MADDE 6. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME 
6.1. Sözleşme bedeli KDV dahil olarak, müşteriye gönderilen voucherda yazan tutar kadardır. 

6.2.Bu bedele, rezervasyonda, ayrı ayrı belirtilen tüm hizmetler dahildir. Belirtilmemiş hizmetler ve otelde alınacak ekstra ürün ve hizmetler extra ücrete tabidir. 

6.3. Müşteri, rezervasyon tutarının %100 'ünü peşin olarak ödemeyi kabul eder.
  

MADDE 7. SÜRE ve FESİH 
7.1. Müşteri ödemesini yaptığı rezervasyonla ilgili değişiklik isteğini 30 gün önceden yazılı olarak belirtmediği sürece işbu sözleşmede yazılı konaklama şekilleri geçerlidir. 

7.2. ACENTA gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye de bildirmek kaydı ile, ilan ettiği veya kayıt aldığı otel rezervasyonunu başlangıç tarihinden 14 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen değiştirip veya iptal edebilir. Müşteri bu değişiklikleri ve iptali kabul etmediği takdirde, rezervasyonunun iptal edilip, ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda müşterinin tazminat hakkı doğmaz. Ödeme kredi kartı ile yapıldı ise; kredi kartı komisyonu, müşteriye iade tutarından tenzil edilip kredi kartına iade edilir. 

7.3. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar iptal talep etmesi halinde konaklama bedelinin %35'inden az olmamak üzere acenta tarafından belirlenecek işlem ücretini, 15 günden az bir süre kala ise konaklama ücretinin tamamını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder. 

7.4. Müşteri, rezervasyonunu kendisinin veya 1. derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 30 gün öncesine kadar DEĞİŞİKLİK talep etmesi halinde 100 TL İşlem ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta TURSAB mevzuatı ve Uluslar arası NO-SHOW kurallarını taraflar kabul eder. 

7.5.Charter veya tarifeli uçuşlarda ACENTA, havayolu ile yolcu arasında aracı konumunda olup, 28/09/1955 Lahey Protokolüne tabidir. Uçuş öncesinde uçuş saatleri ve parkur değişebilir ve tüm saatlerin hareket tarihlerinden 24 saat önce teyit edilmesi gerekmektedir. Havayolu şirketleri tarafından yapılabilecek saat değişiklikleri ve olabilecek rötarlardan ACENTA sorumlu tutulamaz. Uçak Bileti iptallerinde, Havayollarının iptal koşulları geçerlidir. 

7.6. Müşteri, yaptırdığı otel rezervasyonunu, konaklama tarihinin başlamasından 30 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devir alan müşteri bakiyeden ve devir sebebiyle doğan masraflardan devir eden ile müteselsilen sorumludur.
 

MADDE 8. MÜCBİR SEBEPLER 
8.1. İşbu sözleşmede belirtilen Otel rezervasyonu tarihleri arasında, başlangıcında veya öncesinde meydana gelebilecek doğa olayları, toplumsal olaylar, uluslararası ilişkiler, teknik arızalar, grev ve protesto gibi ve otelin hizmetinin eksik veya hizmet vermemesinden dolayı olaylardan doğan durumlarda acenta sorumlu tutulamaz.
 

MADDE 9. DİĞER HÜKÜMLER 
9.1. İşbu sözleşme, münhasıran otel rezervasyonuna ilişkin olup, acenta müşterinin kesin rezervasyon talebini alarak bu sözleşmeyi imzasını müteakip, öngörülen konaklama tesisi nezdinde müşterinin kesin rezervasyonunu gerçekleştirerek konaklama tesisinden rezervasyon teyidini almakla, sözleşmesel mükellefiyetini yerine getirmiş olur. Kesin rezervasyonun acenta tarafından sağlanmasından sonra, rezervasyonun gerçekleşmesinde konaklama tesisi yahut müşteriden kaynaklanacak sorunlarda, acentenin mesuliyeti yoktur.Böyle bir problemin mevcudiyetinde, müşteri, konaklamada doğacak evsaf değişiklikleri veya eksiklikleri hususunda, yalnızca konaklama tesisi işletmecisine müracaat edeceğini, acentadan herhangi bir talebi olmayacağını kabul ve taahhüt eder. 

9.2. Müşteri konaklama esnasında her hangi bir durumdan dolayı şikayetçi olması halinde, hizmeti kısmen veya sonuna kadar kullanması durumunda, herhangi bir tazminat veya bedel iadesi talep etmemeyi kabul eder. 

9.3. Müşteri otel rezervasyonu tarihi içerisinde, otelde aldığı hizmetten şikayetçi olursa ve ayrılmak isterse bunu bulunduğu otel ve acentaya yazılı olarak bildirmek zorundadır. Acenta, müşterinin rezervasyonu için yapmış olduğu ödemeyi otelden geri alabilir ise müşteriye iade ödemesini yapacaktır. 

9.4.Acenta , rezervasyon yapmayı vaat ettiği konaklama tesisinin vasıfları ve yıldızlaması ile , konaklama tesisinde öngörülen hizmetler ile ilgili bilgiyi, konaklama tesisinin beyanına ve broşürlerine dayanarak ilan etmiş olup, konaklama tesisinin , ilan ve deklarasyonlarında yer alan evsafta ve yıldızlama standartlarında hazır bulundurulmamasından dolayı , acentanın mesuliyeti mevcut değildir. Bu mesuliyet münhasıran konaklama tesisinin mesuliyeti olup, müşteri bu standart eksikliği yahut hizmet kusurlarından dolayı münhasıran konaklama tesisine karşı talep ve tazmin hakkına sahip olduğunu kabul beyan eder. Konaklama tesisinin öngörülen standartları taşımaması veya konaklama başlayacağı tarihte bu standartlarda hizmet verebilecek durumda olmaması halinde , acenta müşteriyi aynı standartlarda , aynı civarda bir başka konaklama tesisinde konaklatmak üzere , rezervasyon yaptırmak ve konaklatmak hakkını haizdir. Müşteri böyle bir değişikliği kabullenmez ise , rezervasyon toplam bedelinin %35 inin kendisinden tenzilini kabul beyan eder. 

9.5.Seyahat sigortası hizmeti satın alan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa , hasar zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acenta bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 

9.6.Müşteri bu otel rezervasyonu ile imza altına alınan ve sözleşmede adı geçen otel hakkında her türlü bilgiyi aldıktan sonra bu sözleşmeyi okuyarak imzaladığını taahhüt eder ve otelde aldığı hizmet eksikliği ve ayıplı mal'dan dolayı doğacak şikayetlerinden dolayı acentayı sorumlu tutamaz. 

9.7. Müşteri bu otel rezervasyonu sözleşmesini, mail order, sanal pos ,havale veya eft, ile alarak her hangi bir sebebten dolayı imzalayamamış olsa dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını katalog, internet sitesi veya ilanlar ile öğrenmiş olup, bu otel rezervasyonu sözleşmesini yukarıdaki yazılı şartlarda almayı taahhüt etmişlerdir. 

9.8. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentada kalan kopyası arasında çelişki olursa acentada kalan kopya kayıtları esas alınacaktır. Taraflar arasında her türlü, e-posta, fax mesajlaşmaları kat'i delil niteliğinde sayılacak olup, şirket kayıtları esas teşkil edecektir. Taraflar bildirdikleri adreslerinin ve telefonlarının her türlü iletişim ve tebliğe yarar adresleri ve telefonları olduğunu kabul etmiş olup, bu adres ve telefonlarda herhangi bir değişikliğin diğer tarafa yazılı bildirimi yapılmadığı müddetçe, bildirilen adres ve telefonlara yapılacak her türlü tebliğ ve bildirimlerin kendilerine yapılmış olacağını kabul beyan ederler. 

9.9. Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların çözümü için, taraflar TÜRSAB Tahkim Kurulunun tahkim yetkisini beraberce belirlemiş ve kabul etmiş olup, gerek tüketici sorunları hakem heyetleri gerekse tüketici mahkemeleri nezdinde müracaatta bulunulmayacağı ve evvelemirde meselenin tahkim sureti ile halli cihetine gidileceği hususunda mutabıktırlar. Tahkim kararlarına ve sair itirazların halline ilişkin açılacak dava ve icra takiplerinde İzmir Mahkeme ve icra müdürlükleri yetkilidir. 
 

9.10. ACENTE'nin Sözleşmeye Kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında TURSAB KÜTAHYA ÇİZELGESİ maddeleri uygulanır

MADDE 10. YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğan ihtilafların çözümünde Antalya Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetleri yetkilidir. 
TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

www.webres.online aşağıda yer alan iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

Telefon: +90 242 756 00 07 

E-Mail: sales@webres.online

DUYURULAR

 

TÜKETİCİ işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.Webres Online kendisinden herhangi bir hizmet satın alan tüketicisinin ve tüketicilerinin vereceği, gsm numarası, e-mail, ev adresi gibi iletişim kanallarından birine veya tamamına yapacağı duyuru, ilan veya reklam çalışmasına yönelik sms gönderimi ,e-mailing, katalog gönderimini "Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi" kanununa uygun şekilde yapmayı taahhüt eder. Tüketici  bu sözleşmeyle Webres Online kendi iletişim bilgilerine yapacağı gönderimleri kabul etmiştir. Tüketici kendi iletişim kanallarına yapılan bu duyuruları istememe hakkına sahiptir. Webres Online, tüketicisine bu gibi durumlarda herhangi bir ücret ödemeden Webres Online kurumsal elektronik iletişim adresi olan sales@webres.online mail adresine veya isteyeceği her hangi bir yolla Webres Online'a bildirimde bulunduğu takdirde kendisine yönelik yapılan sms gönderimi, e-mailing ve posta gönderimlerinin sonlandıracağını taahhüt eder.

Sizi Arayalım