Hizmet Sözleşmesi

Hizmet Sözleşmesi


Rezervasyon Koşulları ve Kuralları

I- Ödemeler

A- Rezervasyonunuzun kesinleşmesi için, ödemenin tamamının rezervasyon esnasında ödenmesi gerekmektedir.
B- İndirimli hizmet satın alan (rezervasyon yaptıran) tüketici, toplam tutarın tamamını kayıt esnasında ödemekle yükümlüdür.
C- Erken rezervasyon  ve kampanyalı  rezervasyonlarda  bakiyenin  tamamı ödenmesi gerekmektedir.

II - İptal - Devir

1. Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen konaklamanın başlamasına veya devamına engel teşkil eden; otelin short'a düşmesi veya belirli sebeplerle otelin  rezervasyon kabul etmemesi ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, iktisadi ve idari krizler, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı rezervasyonu iptal veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.
2. A- Tüketici, hizmetin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde, ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir.
2. B- Tüketici, hizmetin-konaklamanın başlamasından 15 (onbeş)- 7(yedi) gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde toplam rezervasyon bedelinin %35 (otuzbeş)'ini, 7 (yedi) gün ve daha az bir süre kala %50'sini, 3 (üç) gün ve daha az bir süre kala tamamını acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri İPTAL hükmündedir. 
2. C- Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken Rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse,iptal sigortası yaptırmamış ise rezervasyon bedelinin tamamını WEBRESONLİNE TURİZM ' e ödemeyi kabul ve taahhüt eder.
2. D- Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 (on) günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.
2. E- Tüketici yapmış olduğu rezervasyon ile ilgili talep edeceği her türlü İptal ve Değişiklik işlemi için 50,00 TL işlem ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. 
3- Tüketici, hizmetin başlamasına tam 7 (yedi) gün öncesine kadar rezervasyonunu istediği kişiye devredebilir. Devralan kişi, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm İptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından önce acenteye sunmakla yükümlüdür.
4- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete-konaklamaya iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri 24 (yirmidört) saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.
5- Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıtlarını aldığı rezervasyonları hizmetin başlamasından önce kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet-konaklama sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.
6-  Tüketici; indirimli satış döneminde satın almış olduğu indirimli erken rezervasyon ürününde herhangi bir sebeple tarih değişikliği yaptırmak isterse, talepte bulunduğu tarihte geçerli olan liste fiyatları üzerinden indirimsiz rezervasyon değişikliği yapılacağını kabul eder.
7- Tüketicinin, başladığı otel konaklamasını hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde, oteli terk ettiğini Seyahat Acentesi yetklisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici oteli terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

8- Tüketicinin satın aldığı hizmeti veya konaklamayı şikayet ettiği halde sonuna kadar kullanması, şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

Tüketici tarafından veya acente tarafından (iptal/iade işlemleri dahil) bankalar aracılığı ile yapılan (EFT/Havale vs.) işlemlerde banka komisyon ve kesintileri tüketiciye yansıtılır.Tüketici bunu rezervasyonu onaylayarak peşinen kabul etmiş sayılır.

III- Genel Hükümler

1- Bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluk bagaj sahibine aittir. Tüketici seyahat edeceği aracın ve konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlüdür.
2- Satın alınan hizmetlere- konaklama tutarlarına VİZE İŞLEMLERİ ve HİZMETLERİ dahil değildir. 
3- Acente, taahhüt ettiği hizmetin başlamasından sonra meydana gelen mücbir hal, tüketicinin sorumlu olduğu hal ve 3. kişilerin şahsi sorumluluklarından kaynaklanan haller dışındaki sebeplerden sorumludur. Acente sorumluluğu dahilindeki hallerde, tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri uyarınca Tüketici'ye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dahil olmayan ve hizmet esnasında Tüketici'ye verilen ek ve /veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ayrıca Tüketici’nin başka bir seyehatinden Acente’nin teklif edeceği oran/tutar ile ilave indirimler verilerekte telafi edilebilir. Ek, ikame hizmetlerin veya ilave indirimlerin Tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması Tüketici'nin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır. 
5- Tüketici, rehber, tesis, acente ve ulaşım aracı yetkililerinin satın alınan hizmetle ilgili bildirdiği kurallara uyacağını; 3.kişilerin can, mal ve huzuruna saygı duyacağını aksi takdirde hizmeti haklı nedenle alamayacağını ve iade hakkının bulunmadığını kabul eder. 
6- Tüketicinin, ifa edilen hizmetin kusurlu olduğundan bahisle rezervasyonu sonlandırması halinde, acente yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde hizmeti alıp kullanmış olarak kabul edilir.
7- Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak acenteye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin işbirliği yapma ve özenli davranma borcudur.
8- Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu hizmete katılan tüketici(ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)e bu sözleşme faks,e-mail v.b.iletişim adreslerine gönderildikten sonra sözleşme hükümlerini okuyup,kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Acente tarafından tüketicinin  faks,email v.b iletişim adreslerine gönderilen sözleşme, voucher ve makbuz tüketici tarafından e-imza olarak imzalanmış kabul edilir. İş bu sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar.
9- 1618 sayılı yasanın 12. maddesi uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır.
10- Tüketici isterse paket tur ve/veya konaklama hizmeti başlamadan önce; kaza ve hastalık halinde çıkış noktasına dönüş masrafları ile her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalatabilir
11- Acentenin sözleşmeye kısmen ya da tamamen uymaması hallerinde ödenecek tazminatın hesaplanmasında ANTALYA MAHKEMELERİ yetkilidir.

 

 

AD SOYAD : 
İMZA :


                                                                                           
* Bu belgenin WEBRESONLİNE TURİZM SEYAHAT ACENTESİ sureti geçerlilik arzetmektedir.